Wim Davidse

Flexstrateeg & hoofdredacteur Flexmarkt magazine. 

Wim is de oprichter van Dzjeng, atelier voor flex/werkmerken. Wim verzorgde hierover honderden informatieve, inspirerende en interactieve lezingen, inspiratieshops en sparringsessies, en publicaties. En in het verlengde daarvan: strategie- en innovatie-expedities. Wim is de hoofdredacteur van Flexmarkt magazine, inspiratiebron voor excellent ondernemen in flex. En lid van de werkgroep Agenda voor de Industrie. Voor Dzjeng was hij als directielid van Vedior Groep Nederland tien jaar lang actief als strateeg, marketeer en innovator in de markt voor personeel, flexibiliteit & organiseren. Daarnaast was hij voorzitter van de ABU-commissie Onderzoek & Voorspellingen en lid van de programmaraad van het Nederland Centrum voor Sociale Innovatie. 

Han Mesters

Sectorbankier ABN AMRO

Han Mesters, is Sector Bankier bij ABN AMRO. Hij is binnen de afdeling Sector Advisory verantwoordelijk voor de Zakelijke Dienstverlening. Han geeft regelmatig presentaties over trends in zijn sector en is een actieve gebruiker van social media. Hij schreef een aantal rapporten over human capital als bindend element in zijn sector. Hij is bedrijfskundige en economisch historicus en heeft gewerkt als strategie consultant en portfoliomanager binnen de afdeling vermogensbeheer van de bank. "Ik kan me nu bezighouden met thought leadership en het creëren van toegevoegde waarde voor klanten door het aanbieden van sectorkennis."

Henk Geurtsen

Partner Experts in Flex

Henk Geurtsen werkt sinds 1976 voor het grootste deel van zijn carrière binnen de flexbranche. In 1987 heeft Henk zich zelfstandig gevestigd. Hij is gespecialiseerd in wet- en regelgeving, begeleiden van SNCU-controles op naleving cao’s/StiPP en de ET-regeling. Ook houdt hij zich bezig met het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het begeleiden van implementatietrajecten. Hij is zowel werkzaam binnen het MKB als voor grote organisaties. 

Chris van der Laan

Consultant Experts in Flex

Chris van der Laan heeft de flexbranche als een rode draad door zijn carrière. In 2011 is Chris begonnen als intercedent waarna hij diverse functies heeft bekleed, zowel binnen de flexbranche als aan de kant van de inleners. Sinds 2016 richt Chris zich als zelfstandig adviseur op de niche van HR control. Vanuit een centrale positie binnen de driehoek HR, Salarisadministratie en Finance, toetst hij de interne processen aan huidige en toekomstige wet- en regelgeving. Hij implementeert vervolgens simpele en duidelijke werkprocessen, die zowel direct als indirect blijvende waarde toevoegen aan de organisatie. Hij verzorgt onder andere de implementatie van de Wet Tegemoetkomingen Loondomein, controleert de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas en geeft gevraagd en ongevraagd advies wanneer hij bedreigingen en/of kansen ziet voor zijn opdrachtgevers. Binnen de flexbranche ziet Chris zijn werk in een dubbelrol. Wanneer de hiaten tussen de interne afdelingen zijn weggenomen en men elkaars werk begrijpt, kunnen deze processen worden doorgevoerd naar opdrachtgevers vanuit de adviserende rol die de flexbranche heeft. Chris zet altijd in op een langdurige relatie als adviseur voor zijn opdrachtgevers.

Martijn Remmelzwaal

Partner Experts in Flex

Martijn Remmelzwaal heeft zijn gehele carrière vanaf 1998 binnen de flexbranche gewerkt in diverse functies. Als laatste vanaf 2008 als Director of SSC Operations en Facility Services van een top 5 speler op de Nederlandse uitzendmarkt. Sinds 2017 is Martijn als zelfstandig consultant / interim- / projectmanager actief. Martijn heeft een juridisch economische achtergrond en heeft in zijn loopbaan altijd een grote inbreng gehad bij digitalisering en optimalisatie van bedrijfsprocessen. Hij heeft een sterke IT affiniteit, met kennis van alle onderdelen van het uitzendproces. Wet- en regelgeving, (kost)prijsstrategie, lean optimalisatie van complexe administratieve processen, kwaliteitsmanagement, vraagstukken over centralisatie / decentralisatie van werkzaamheden, met als doel om een optimaal resultaat, productiviteit en kwaliteit te realiseren zijn sleutelwoorden in zijn aanpak. Martijn heeft leiding gegeven aan grotere herinrichtingsvraagstukken. Herziening en waardering van functies, organisatiestructuren, boventalligheidstrajecten, gesprekken met OR inzake hun advies of instemming. Maar ook cultuurverandering, persoonlijke en team effectiviteit. Kortom: een interim- / project-/ changemanager met een “no-nonse voeten in de klei” mentaliteit.

Bert Visser

Partner Experts in Flex

Bert Visser heeft al vanaf 1980 te maken met problematieken rondom de onderlinge samenwerking en communicatie. In eerste instantie richtte Bert zich met name op het onderwijs en de zorgsector. Vanaf 2003 heeft Bert zich als zelfstandig adviseur gevestigd en is zich later ook gaan toeleggen op de flexbranche. Aangetrokken tot het Belbin Teamrol Management model heeft hij zich hierin steeds verder verdiept en als “master in Belbin” gebruikt hij het Belbin model als startpunt voor de verbetering van de samenwerking en communicatie binnen en tussen groepen. In workshops en cursussen maakt hij de talenten in een team inzichtelijk en gebruikt deze bewustwording om de gegroeide manier van werken binnen een team en de onderlinge communicatie te verklaren. Daarnaast verzorgt Bert diverse cursussen en begeleidingstrajecten specifiek voor het medezeggenschapsproces, zowel voor ondernemingsraden, managementteams als bestuurders. Binnen de flexbranche zet Bert behalve het trainen van het medezeggenschapsproces, zijn kennis in voor de teamontwikkeling en het verbeteren van de samenwerking en sinds 2010 ook als instrument voor het selecteren van de juiste flexkracht, zodat de perfecte match gemaakt kan worden.