1.1

Besparing op de loonkosten;

 

Wet Tegemoetkomingen Loondomein
Ondanks dat de Wet Tegemoetkomingen Loondomein 1 januari 2017 in werking is getreden, is er nog maar weinig uitleg geweest over de gevolgen voor werkgevers. De wet bestaat uit het lage inkomensvoordeel (LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV) en kan vele duizenden euro’s voordeel voor werkgevers opleveren mits de administratie goed is ingericht en loongegevens regelmatig worden gecontroleerd. Na deze sessie weet je waar de valkuilen liggen en hoe je het arbeidskapitaal kunt optimaliseren. Ook weet je hoe je alsnog kunt profiteren van het oude stelsel van premiekortingen.

Controle beschikking premie Werkhervattingskas
Tegen het einde van ieder jaar ontvang je de beschikking van de gedifferentieerde premie werkhervattingskas. Een beschikking met daarin veel percentages en bedragen maar zonder onderbouwing hoe die percentages en bedragen tot stand zijn gekomen. Wist je bijvoorbeeld dat 1 werknemer die ziek uit dienst gaat, jullie wel 12 jaar aan uitkering kan kosten? Dat loopt al snel op tot een schadelast van zo’n €200.000,-! Na deze sessie weet je hoe de bedragen en percentages uit de beschikking zijn opgebouwd en waar je op moet letten om jullie premie zo laag mogelijk te houden.

Chris van der Laan en Martijn Remmelzwaal, Experts in Flex

1.2

Hoe werkt een controle van de SNCU?

 

Het CAO-landschap wijzigt voortdurend. De SNCU controleert of die wirwar aan bepalingen in al die verschillende cao’s wel allemaal juist worden nageleefd. De meest voorkomende foute gedachte is dat bij een positieve uitslag van de NEN-controle de SNCU ook tevreden zal zijn. Bij ruim 90% van de controles die de SNCU doet worden fouten gevonden en leidt dit tot verplichte nabetalingen en correcties. Dit kost veel tijd, geld en onrust.

In deze sessie leer je:

  • 3De meest voorkomende fouten te onderscheppen
  • Hoe de CAO ‘politie’ te werk gaat
  • Waarop zij en jij dus kan letten om naheffingen te voorkomen.

Henk Geurtsen, Experts in Flex

1.3 Medezeggenschap in de flexbranche al vanaf 50 uitzendkrachten verplicht
 

Is bij jouw bedrijf de OR goed geregeld? Hoe zit het met het groeiend aantal medewerkers in jouw bedrijf?
Wist jij dat…..

  • Bij uitzendbureaus volgens de WOR uitzendkrachten meetellen bij de bepaling van het aantal werknemers voor de verplichte instelling van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging?
  • Een uitzendbureau dat vijftig of meer uitzendkrachten en eigen medewerkers in dienst heeft verplicht is om een ondernemingsraad in te stellen.
  • Een uitzendkracht als hij of zij langere periode in dienst is, kiesrecht heeft voor deze ondernemingsraad en zich ook verkiesbaar mag stellen voor de ondernemingsraad.

In deze sessie gaan we in op de ins & outs voor het inrichten van de juiste vorm van medezeggenschap in jouw bedrijf.

Bert Visser, Experts in Flex