Henk Geurtsen

Partner Experts in Flex

Henk Geurtsen werkt sinds 1976 voor het grootste deel van zijn carrière binnen de flexbranche. In 1987 heeft Henk zich zelfstandig gevestigd. Hij is expert in wet- en regelgeving binnen de flexbranche: cao’s, pensioenen, ET-regeling, kostprijscalculaties, verzorgen van due diligence onderzoeken en begeleiden van SNCU-controles op naleving Cao’s/StiPP. 

 

Wim Davidse

Flexstrateeg & hoofdredacteur Flexmarkt Magazine

Wim is de oprichter van Dzjeng, atelier voor flex/werkmerken. Wim verzorgde hierover honderden informatieve, inspirerende en interactieve lezingen, inspiratieshops en sparringsessies, en publicaties. En in het verlengde daarvan: strategie- en innovatie-expedities. Wim is de hoofdredacteur van Flexmarkt magazine, inspiratiebron voor excellent ondernemen in flex. En lid van de werkgroep Agenda voor de Industrie. Voor Dzjeng was hij als directielid van Vedior Groep Nederland tien jaar lang actief als strateeg, marketeer en innovator in de markt voor personeel, flexibiliteit & organiseren. Daarnaast was hij voorzitter van de ABU-commissie Onderzoek & Voorspellingen en lid van de programmaraad van het Nederland Centrum voor Sociale Innovatie.  


 

 

Han Mesters

Sectorbankier ABN AMRO 

Han Mesters is sector bankier Zakelijke Dienstverlening. Deze sector is heel divers en omvat onder meer accountancy, advocatuur, consultancy, notariaat, uitzenders, schoonmaakbedrijven en beveiligingsbedrijven. Han is al meer dan 20 jaar werkzaam in banen die als aandachtsgebied de sector zakelijke dienstverlening hebben, geeft regelmatig presentaties over trends in de sector en is een actieve gebruiker van social media. Hij heeft een aantal rapporten geschreven over human capital omdat dat onderwerp het bindende element is. Han is bedrijfskundige  en economisch historicus. Naast zijn baan als sector bankier is Han ook voorzitter van de Human Capital tafel binnen de Industrieele Groote Club in Amsterdam en vice voorzitter van het VNO-NCW Human Capital Netwerk.


 

 

Marco Zimmerman

Specialist loonheffingen Mazars 

Marco werkt met plezier bij Mazars en is onderdeel van het flexteam van Mazars. Hij adviseert ondernemingen met name op het terrein van de loonheffingen en heeft de focus op cliënten in de flexbranche. Dat zijn meestal uitzendbureaus maar kunnen ook inleners van personeel zijn. Een speciaal aandachtsgebied is de grensoverschrijdende arbeid waarbij diverse aspecten een rol spelen (loonbelasting, sociale zekerheid, 30%-regeling, salary split, NEN-certificering, compliance, etc). Ook begeleidt Marco geregeld onderzoeken van de belastingdienst (van Nederlandse en buitenlandse ondernemingen).
 
 

 

Paul Heinrichs

Inspecteur Bureau Cicero

Door mijn functie als secretaris bij de NBBU heb ik kennis gemaakt met veel intermediairs. Ook heb ik kennis opgedaan over onder andere de CAO ontwikkeling. Bij Bureau Cicero kreeg ik de kans om mijzelf in te zetten op de vlakken die mij echt intrinsiek motiveren. Zoals naast het inspectie werk ook meeschrijven en nadenken over normen en de ontwikkeling daarvan.
Wat is het in je dagelijkse activiteiten wat je echt blij kan maken?
De veelzijdigheid van het werk en de vrijheid om er meer van te kunnen maken dan alleen inspectie werk is wat ik zo goed vind aan Bureau Cicero. Onze klanten krijgen een halfjaarlijkse bak aan kennis en ervaring binnen die ook nog intrinsiek gemotiveerd zijn om met hun inspectiewerk ook onderdeel te zijn van die groei en professionalisering.
Welke tip zou je iemand (klant) die een inspectie aan het voorbereiden is geven?
Als je de administratie op orde hebt, dan is er meer ruimte voor reflectie tijdens de inspectie aka meer waard voor je geld. Gebruik deze mogelijkheid